Oddział 10 C – Żabki – projekt dofinansowany ze środków UE

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA:

— WRZESIEŃ

— PAŹDZIERNIK

— LISTOPAD

— GRUDZIEŃ

— STYCZEŃ

INFORMACJE O PROJEKTACH

PP 10h C – grupa „Żabki” w roku szkolnym 2020/2021 będzie realizowała innowację pedagogiczną i dwa projekty edukacyjne.
Jednym z zadań przedszkola jest między innymi rozbudzanie zainteresowań zawodami oraz preorientacja zawodowa. Wychodząc temu naprzeciw stworzyłyśmy innowację dotyczącą tego tematu.
W naszej grupie będziemy realizowali innowację pedagogiczną pt. „Poznawanie świata przez literaturę – Mały przedszkolak w świecie wielkich zawodów” , autorstwa p. Bożeny Bęben, p. Dominiki Matuły i p. Moniki Ziai. Głównym celem innowacji jest poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez osoby dorosłe, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka, integracja dzieci z rodzicami, a także pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

Pierwszy projekt to Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”.

Projekt powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021 – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Głównym celem projektu jest stworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Celem projektu jest również współdziałanie z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
Koordynatorem projektu jest p. Bożena Bęben.

Drugi projekt to #20minutdlaMATEMATYKI – edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu, którego Autorką i Organizatorką jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.

Głównym celem projektu jest realizacja Dziecięcej Matematyki autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w grupie przedszkolnej zgodnie z założeniami koncepcji oraz, co równie ważne, angażowanie i inspirowanie rodziców przedszkolaków do codziennej aktywności matematycznej z wykorzystaniem sytuacji życiowych.
Koordynatorem jest p. Monika Ziaja.

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Opłata za wyżywienie wynosi 126,00 zł za miesiąc i obejmuje śniadanie dwudaniowe, obiad dwudaniowy, podwieczorek, napoje i owoce.

Opłata jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Płatna jest comiesięcznie do 5 dnia każdego miesiąca.

DANE DO PRZELEWU:

Konto bankowe: 64 9158 1011 2002 2000 0026 0008
Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem – Punkt Przedszkolny Projekt

W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc /.

Logowanie w serwisie eDziecko

STRONA LOGOWANIA DIPOL POLSKA

O dane do logowania proszę pytać wychowawczynie grupy.

Powiększenie
Kontrast