Kadra pedagogiczna

Nauczyciele:
Katarzyna Szul – dyrektor szkoły, surdopedagog, logopeda
Artur Tupaj – wicedyrektor szkoły, matematyka
Agnieszka Badylak – psycholog szkolny
Jadwiga Bembenek – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
Bożena Bęben – wychowanie przedszkolne, PP
Jolanta Budyka – wychowanie fizyczne, wych. kl. 7A
Alicja Bukała – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 1B
Sabina Bułdys-Warchoł – wychowanie przedszkolne, 0D
s. Stanisława Buryło – religia
Aleksander Chwajta – wiedza o społeczeństwie, historia
Anna Dańczak-Małachowska – wychowawca świetlicy
Iwona Firlej – wychowanie przedszkolne, 0C
Marzena Flis – nauczyciel wspomagający
Alicja Garlak – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 1A
Joanna Głowiak – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, wych. kl. 3
Alicja Hul – nauczyciel wspomagający, logopeda, terapeuta pedagogiczny
ks. Grzegorz Jakubik – religia
Grzegorz Jeziorski – fizyka
Jadwiga Kaplita – przyroda, biologia, chemia, wych. kl. 6A
Wojciech Kawalec – biblioteka, technika
Dorota Koszela-Gąsior – język angielski, wych. kl. 6B
Urszula Krztoń – historia, język polski, wych. kl. 8
Aneta Lewandowska – język angielski
Elżbieta Łuka – informatyka, plastyka
Dominika Matuła – nauczyciel wspomagający, logopeda
Joanna Mazur – wychowanie przedszkolne, 0E
Beata Mazurek – wychowanie przedszkolne, 0B
Agnieszka Miąsik – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
Zofia Osika – wychowanie fizyczne
Edyta Ossolińska – wychowanie przedszkolne, 0A
Justyna Ossolińska-Kawalec – pedagog, język polski
Małgorzata Pałac – fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Paściak – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 2A
Monika Patla – wychowanie przedszkolne, PP
Agnieszka Pieniowska – wychowanie przedszkolne, 0E
Krystyna Pleśniak – matematyka, wych. kl. 4B
Hiacynta Romańska – psycholog szkolny
Barbara Rybka – wychowawca świetlicy
Marta Słomiana – język polski, wych. kl. 7B
Jolanta Szpiech – język niemiecki
Rafał Ślemp – matematyka, geografia, wych. kl. 4A
Gabriela Świerczek – wychowanie przedszkolne, 0D
Urszula Wolanin – edukacja wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny, wych. kl. 2B
Łukasz Wróbel – muzyka
Dorota Żygała – język angielski, wych. kl. 5

Skip to content