Szkolny Klub Sportowy

W Szkole Podstawowej w Hyżnem prowadzone są zajęcia dodatkowe Szkolnego Koła Sportowego oraz ,,Akademia małych zdobywców”. Ich celem jest stworzenie przestrzeni do podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Podejmowany wysiłek fizyczny stanowi motywację do uprawiania sportu dla uczniów o niższej sprawności fizycznej i nieobjętych regularnymi formami ruchu. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego. W ramach SKS szczególnym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna, natomiast w grupie ,,małych zdobywców” prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe.

Powiększenie
Kontrast