Szkolny Klub Sportowy

W Szkole Podstawowej w Hyżnem prowadzone są zajęcia dodatkowe Szkolnego Koła Sportowego oraz ,,Akademia małych zdobywców”. Ich celem jest stworzenie przestrzeni do podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Podejmowany wysiłek fizyczny stanowi motywację do uprawiania sportu dla uczniów o niższej sprawności fizycznej i nieobjętych regularnymi formami ruchu. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego. W ramach SKS szczególnym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna, natomiast w grupie ,,małych zdobywców” prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe.

ROK SZKOLNY 2022/2023

Ruszamy z. nową edycją programu SKS i Akademią Małych Zdobywców. Zajęcia SKS w dalszym ciągu będą prowadzone dla uczniów chętnych w zakresie 2 godzin tygodniowo. Czas ten zostanie wykorzystany na podniesienie ogólnej sprawności uczniów i doskonalenie umiejętności piłkarskich. Uczestnicy Akademii Małych Zdobywców będą mieli możliwość nabywania nowych umiejętności ruchowych i podniesienia swojej sprawności fizycznej.

Skip to content