Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem na platformie ePUAP:
/SPHyzne/SkrytkaESP

W celu złożenia do Szkoły Podstawowej w Hyżnem pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Wszelkie niezbędne informacje na temat usługi znajdują się na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/.

Dokument w wersji elektronicznej można dostarczać również osobiście na następujących informatycznych nośnikach danych:
– płyta CD/DVD;
– pamięć masowa USB.

Skip to content