RODO

Inspektor Danych Osobowych:

Imię i nazwisko IOD – Łukasz Brymora

Adres poczty elektronicznej IOD: lukasz.brymora@o2.pl

Do pobrania: klauzula informacyjna (format pdf)