Oddział 0E – Biedronki

Wychowawczynie oddziału: pani Agnieszka Pieniowska, pani Agnieszka Baran

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – 2023/2024

Oddział przedszkolny 0 E to grupa przedszkolaków o nazwie „Biedronki”, liczy 25 dzieci w wieku 3 lat, wśród których jest 10 dziewczynek i 15 chłopców. Wychowawcami grupy są p. Agnieszka Baran i p. Agnieszka Pieniowska.

Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego „Kolorowe karty” wydawnictwa MAC.

W grupie prowadzone są również zajęcia z:

  • religii – z siostrą Stanisławą Buryło,
  • języka angielskiego – z p. Dorotą Żygałą.

W oddziale przedszkolnym 10E w roku szkolnym 2023/2024 będą realizowane:

I. Innowacja pedagogiczna „W krainie emocji”

II. Projekt „Zabawa sztuką”

Główny cel projektu zakłada propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dzieci zamieniają się w trakcie realizacji projektu w twórców prawdziwych dzieł sztuki, samodzielnie obrazują to, co chcą wyrazić. Zatem czeka nas pracowity rok, a nasze przedszkolaki wiele kreatywnych i twórczych działań.

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA – 2023/24

ARCHIWUM

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA – 2022/23

WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA… – ROK SZKOLNY 2021/2022

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
1.10.2021 r. – Dzień Seniora

Skip to content