Oddział 10 B – Krasnoludki

Wychowawczynie oddziału: pani Agnieszka Pieniowska, pani Joanna Mazur

Punkt Przedszkolny 10 B to grupa przedszkolaków o nazwie „Krasnoludki”, liczy 22 dzieci w wieku 4-5 lat, wśród których jest 10 dziewczynek i 12 chłopców. Wychowawcami grupy są p. Joanna Mazur i p. Agnieszka Pieniowska.

Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego „Odkrywam siebie” wydawnictwa MAC.

W grupie prowadzone są również zajęcia z:

 • religii – z siostrą Anną Laską,
 • języka angielskiego – z p. Anetą Lewandowską.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – 2021/2022

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA…

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

_________________________________________________

1.10.2021 r. – Dzień Seniora

W grupie Krasnoludków realizowany jest program „Wyzwania Teodora”.

Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a zwłaszcza przedszkolaków. Postanowił on zostać profesorem nauk przedszkolnych i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać dobywać nowe umiejętności, jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań. Teodor wyznacza maluchom siedem zadań do wykonania, dzięki którym dzieci osiągną siedem sprawności.
Głównym celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym działaniem.

Cele szczegółowe

 •  Dbanie o wszechstronny i indywidualny rozwój dzieci
 •  Zdobywanie różnych umiejętności (w zależności od wyboru sposobu realizacji danego zadania np.: przygotowywanie zdrowej przekąski, sadzenie rośliny, wykonanie pracy plastycznej, zaprezentowanie tańca itd.)
 • Rozwijanie umiejętności współpracy
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji
 •  Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
 • Rozwijanie samodzielności
 •  Kształtowanie empatii wobec innych osób
 • Kształtowanie postawy proekologicznej
 •  Upowszechnianie zdrowego trybu życia
 • Kształtowanie postawy prospołecznej
Powiększenie
Kontrast