Oddział 0E – Biedronki

Wychowawczynie oddziału: pani Agnieszka Pieniowska, pani Joanna Mazur

Oddział przedszkolny 0 E to grupa przedszkolaków o nazwie „Biedronki”, liczy 23 dzieci w wieku 4-5 lat, wśród których jest 14 dziewczynek i 9 chłopców. Wychowawcami grupy są p. Joanna Mazur i p. Agnieszka Pieniowska.

Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego „Supersmyki” wydawnictwa MAC.

W grupie prowadzone są również zajęcia z:

  • religii – z siostrą Stanisławą Buryło,
  • języka angielskiego – z p. Anetą Lewandowską.

W oddziale przedszkolnym 10E w roku szkolnym 2022/2023 będą realizowane:

  1. Innowacja pedagogiczna „Z książką przez świat”.
  2. Projekt „Bajki – pomagajki” który jest zgodny z aktualnym kierunkiem polityki oświatowej państwa: ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Głównym założeniem projektu jest czytanie bajek, bądź słuchanie audiobooków. Projekt skupia się na konkretnych problemach dziecka: rozwijanie wiary we własne siły, poczucie bezpieczeństwa w domu i poza nim, umiejętność współpracy, samodzielność, lęk przed czymś nowym, niechęć do jedzenia, odmienność, „sztuka” przegrywania, kłótnia rodziców, rozwód, strata bliskiej osoby. Czytanie bajek terapeutycznych to jedyne, najważniejsze zadanie tego projektu. Bajka – pomagajka oswaja z emocjami i problemami bohaterów, a co ważniejsze zawiera wiele wskazówek, co można zrobić, by poradzić sobie w danej sytuacji. Głównym celem bajkoterapii jest ochrona i wzmacnianie rozwoju psychicznego dziecka.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – 2022/2023

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA – 2022/23

WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA… – ROK SZKOLNY 2021/2022

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
1.10.2021 r. – Dzień Seniora

Skip to content