Oddział 0D – Wiewiórki

Wychowawczynie oddziału: pani Joanna Kluz, pani Gabriela Świerczek

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – 2022/2023

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA – 2022/2023

> WRZESIEŃ
> PAŹDZIERNIK
> LISTOPAD
> GRUDZIEŃ
> STYCZEŃ
> LUTY
> MARZEC
> KWIECIEŃ
> MAJ
> CZERWIEC

INFORMACJE O GRUPIE:

„Kociaki” – to grupa 4-latków licząca 25 dzieci, w tym 13 chłopców i 12 dziewczynek uczęszczających do przedszkola drugi rok.
Dzieci w roku szkolnym 2022/2023 będą brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zdrowo i sportowo” oraz w innowacji pedagogicznej „Z książką przez świat”.

Cele i hasła akcji „Zdrowo i sportowo”:
• Aktywne dzieci to zdrowi dorośli
• Zdrowe nawyki trwają całe życie
• Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu
• Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji
• Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie

Cele innowacji pedagogicznej „Z książką przez świat”:
• Poznanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, bajek, wierszy, baśni i legend).
• Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytania w życiu dziecka.
• Stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela.
• Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.
• Budzenie zainteresowania czynnością czytania.
• Włączenie rodziców w życie przedszkola.
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
• Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
• Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
• Wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek.
• Wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
• Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.

Dodatkowe zajęcia:
Religia – środa godz. 9.00
J. angielski – czwartek godz. 9.20
Logopedia – wtorek godz. 10.50

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA… – 2021/2022
WRZESIEŃ 2021
PAŹDZIERNIK 2021
LISTOPAD 2021
GRUDZIEŃ 2021
STYCZEŃ 2022
LUTY 2022
MARZEC 2022
KWIECIEŃ 2022
MAJ 2022
CZERWIEC 2022

Z życia przedszkola – rok 2020/2021

–> WRZESIEŃ
–> PAŹDZIERNIK
–> LISTOPAD
–> GRUDZIEŃ
–> STYCZEŃ
–> LUTY

Skip to content