Oddział 10 A – Kociaki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PLAN WYDARZEŃ W PRZEDSZKOLU

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA…

Projekty edukacyjne
• „Wyzwania Teodora”
Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a zwłaszcza przedszkolaków. Postanowił on zostać profesorem nauk przedszkolnych i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać dobywać nowe umiejętności, jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań. Teodor wyznacza maluchom siedem zadań do wykonania, dzięki którym dzieci osiągną siedem sprawności.
Głównym celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym działaniem.
• „Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii”
Głównym zadaniem projektu jest realizacja zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz ich rozszerzanie w celu pobudzania aktywności artystycznej dziecka. Na potrzeby projektu wykorzystane będą bajki psychoedukacyjne napisane przez autorkę książek z zakresu „Bajkoterapii” Marię Molicką. Bohater bajki Miś Bajkuś mierzy się z podobnym problemem do tego, z którym może na swojej życiowej drodze zetknąć się dziecko. Wówczas dzięki bajce dziecko zdobywa doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, przyswaja pozytywne wzory zachowań. Bajkoterapia w połączeniu z edukacją teatralną uczy dzieci empatii, radzenia sobie z emocjami, wzmacnia ich poczucie własnej wartości.

Powiększenie
Kontrast