Przetargi

AKTUALNE

WCZEŚNIEJSZE

22.12.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

18.12.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

10.12.2020

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej w Hyżnem.

  1. Oferty należy złożyć na adres: Szkoła Podstawowa w Hyżnem, Hyżne 615 A 36-024 Hyżne (sekretariat), w terminie do 18.12.2020 r. do godziny 09:00. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej Hyżnem Hyżne 615 A, 36-024 Hyżne (sekretariat) w dniu 18.12.2020 r. o godzinie 09:05.
  3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

> ogłoszenie o zamówieniu
> specyfikacja istotnych warunków zamówienia
> oferta – formularz
> wzór umowy
> oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
> klauzula informacyjna RODO
> załącznik nr 1 – pieczywo
> załącznik nr 2 – nabiał
> załącznik nr 3 – artykuły spożywcze
> załącznik nr 4 – ryby
> załącznik nr 5 – owoce
> załącznik nr 6 – mięso
> załącznik nr 7 – mrożonki
> załącznik nr 8 – garmażerka

________________________________________________________

01.09.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

28.08.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

20.08.2020

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej w Hyżnem.

  1. Oferty należy złożyć na adres: Szkoła Podstawowa w Hyżnem, Hyżne 615 A 36-024 Hyżne (sekretariat), w terminie do 28.08.2020 r. do godziny 09:00. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej Hyżnem Hyżne 615 A, 36-024 Hyżne (sekretariat) w dniu 28.08.2020 r. o godzinie 09:05.
  3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

> ogłoszenie o zamówieniu
> specyfikacja istotnych warunków zamówienia
> specyfikacja istotnych warunków zamówienia – DOC
> oferta – formularz
> wzór umowy
> oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
> klauzula informacyjna RODO
> załącznik nr 1 – pieczywo
> załącznik nr 2 – nabiał
> załącznik nr 3 – artykuły spożywcze
> załącznik nr 4 – ryby
> załącznik nr 5 – owoce
> załącznik nr 6 – mięso
> załącznik nr 7 – mrożonki
> załącznik nr 8 – garmażerka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

> informacja

________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

> informacja

_______________________________________________________

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej w Hyżnem.

Termin składania ofert: 12.12.2019 r. godz. 9:00
Otwarcie: 12.12.2019 r. godz. 09:05

> ogłoszenie o zamówieniu
> specyfikacja istotnych warunków zamówienia
> oferta – formularz
> wzór umowy
> oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
> klauzula informacyjna RODO
> załącznik nr 1 – pieczywo
> załącznik nr 2 – nabiał
> załącznik nr 3 – artykuły spożywcze
> załącznik nr 4 – ryby
> załącznik nr 5 – owoce
> załącznik nr 6 – mięso
> załącznik nr 7 – mrożonki
> załącznik nr 8 – garmażerka

Skip to content