Kalendarz roku szkolnego

W kalendarzu zaznaczono terminy:

wskazane przez MEiN w Kalendarzu roku szkolnego 2023/2024
uroczystości i wydarzeń szkolnych
spotkań z rodzicami
terminy związane z zakończeniem I półrocza i roku szkolnego
związane z egzaminem ósmoklasisty
świąt religijnych i narodowych, w czasie których nie ma nauki w szkole
dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w których szkoła zapewnia opiekę świetlicową
konkursy, egzaminy organizowane przez szkołę

Kalendarz roku szkolnego

Data Data
04.09.2023 Rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas I
08.09.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
do 15.09.2023 Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna SU
21.09.2023 Spotkanie z rodzicami
do 28.09.2023 Zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
do 29.09.2023 Europejski Dzień Języków
29.09.2023 Dzień Chłopaka - dyskoteka szkolna
02.10.2023 Dzień Seniora
10.10.2023 Dzień Gier Planszowych
13.10.2023 Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej
do 31.10.2023 Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej
do 31.10.2023 Realizacja projektu „Przerwa na czytanie”
do 31.10.2023 Dzień Piżamy
01.11.2023 Uroczystość Wszystkich Świętych
02.11.2023-03.11.2023 Udział w akcji "Szkoła pamięta" - wyjście na cmentarz
10.11.2023 Szkolne obchody Święta Niepodległości - apel, udział w akcji „Szkoła do hymnu”, odśpiewanie hymnu na skwerze Sikorskiego w Hyżnem
30.11.2023 Zabawa andrzejkowa
16.11.2023 Spotkanie z rodzicami
do 21.11.2023 Pisemna informacja do rodziców ucznia o wskazanych przez radę pedagogiczną sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
do 24.11.2023 Złożenie przez rodziców oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania
06.12.2023 Mikołajki
18.12.2023-20.12.2023 Kiermasz bożonarodzeniowy
do 18.12.2023 Informacja o przewidywanych ocenach negatywnych za I półrocze - niedostatecznych z przedmiotów oraz nagannych zachowania
22.12.2023 Wigilia szkolna, jasełka
23.12.2023 - 31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2024 Nowy Rok
08.01.2024 Informacja o wszystkich przewidywanych ocenach za I półrocze
19.01.2024 Ostateczny termin wpisania ocen zachowania i z zajęć edukacyjnych za I półrocze
22.01.2024 Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej
25.01.2024 Spotkanie z rodzicami
27.01.2024 Zabawa karnawałowa
29.01.2024-11.02.2024 Ferie zimowe
12.02.2024 Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu
14.02.2024 Walentynki
21.03.2024 Dzień Wiosny
do 22.03.2023 XIII Gminny Konkurs „Strofy o Ojczyźnie”
25.03.2024 - 27.03.2024 Kiermasz wielkanocny
28.03.2024 - 02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2024 Spotkanie z rodzicami
22.04.2024 Dzień Ziemi
30.04.2024 Szkolne obchody związane ze świętami majowymi
01.05.2024 Święto 1 Maja
02.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05.2024 Święto Konstytucji 3 Maja
06.05.2024 Przemarsz biało-czerwonego korowodu na skwer Sikorskiego w Hyżnem
14.05.2024 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
14.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
15.05.2024 Egzamin ósmoklasisty z matematyki
15.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16.05.2024 Egzamin ósmoklasisty z języka obcego
16.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
do 20.05.2024 Gminny konkurs wiedzy o gen. Wł. Sikorskim, konkurs plastyczny dla klas I-III
20.05.2024 Święto Patrona Szkoły
do 21.05.2024 Informacja dla uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych niedostatecznych z przedmiotów i nagannych zachowania oraz o nieklasyfikowaniu ucznia
30.05.2024 Boże Ciało
31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
do 03.06.2024 Informacja dla uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych
03.06.2024 Szkolne obchody Dnia Dziecka
13.06.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
13.06.2024 Ostateczny termin wpisania rocznych ocen zachowania i z zajęć edukacyjnych
do 14.06.2024 Egzamin na kartę rowerową
14.06.2024 Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej
19.06.2024 „Bal ósmoklasistów” - komers
20.06.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21.06.2024 Zakończenie roku szkolnego

Skip to content