Oddziały 0A i 0B

Wychowawczyni oddziału 0 A: pani Edyta Ossolińska
Wychowawczyni oddziału 0 B: pani Beata Mazurek

>> plan zajęć
>> ramowy rozkład dnia

JADŁOSPIS

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA – rok 2022/2023

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA… – rok 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 oddziały przedszkolne „Tygryski” i „Motylki” realizować będą:

  • innowację pedagogiczną pt. „Wychowanie do wartości – w poszukiwaniu  prawd i morałów ukrytych w wierszach i bajkach adresowanych do dzieci”;
  • projekt pt. „Magiczna moc bajek”;
  • program pt. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;
  • program pt. „Szkolne przygody gangu swojaków”.

Głównym  celem  Projektu pt.„Magiczna moc bajek” i innowacji pedagogicznej pt. „Wychowanie do wartości – w poszukiwaniu  prawd i morałów ukrytych w wierszach i bajkach adresowanych do dzieci” jest promowanie  wśród dzieci  czytania bajek  i  baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz  kształtowanie  postaw  społecznych  u  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  wobec  osób  zdrowych i z niepełnosprawnością, kształtowanie u dzieci systemu wartości, prawidłowych postaw oraz wyposażanie ich w niezbędne wiadomości i umiejętności w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie poprzez poznanie  i wdrażanie zasad, norm zawartych w wierszach i bajkach.

Grupa „Tygrysków” i „Motylków” w roku szkolnym 2021/2022 bierze udział w Programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest  to największy ogólnopolski program edukacyjny na temat ekologii dla przedszkoli i szkół podstawowych, którego celem jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko, dary natury oraz do ruchu i aktywnego życia w zgodzie z naturą.

Drugi program ekologiczny ma na celu pokazać dzieciom piękno polskiej przyrody oraz odkryć przed nimi sekrety otaczającego ich środowiska. Bohaterowie programu będą przybliżać dzieciom rozmaite regiony Polski. Pokażą im co kryje przyroda i jak żyć z nią w zgodzie, ale przede wszystkim wyciągną dzieci na świeże powietrze, by razem obserwować magię natury!

Skip to content