Oddziały 0A i 0B

>> plan zajęć
>> ramowy rozkład dnia

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA…

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W naszym przedszkolu będziemy realizować innowację pedagogiczną pt. „Mały patriota o wielkim sercu” oraz projekt „Piękna nasza Polska cała”.
Zarówna innowacja, jak i projekt są naszą ścieżką wolności, z którą chcemy szczegółowo zapoznać naszych przedszkolaków. Chcemy uwrażliwić i pokazać naszym podopiecznym, jak ważna jest dla nas nasza Ojczyzna i ile piękna kryje w swoim wnętrzu. Stanowi ona także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego.
Głównym i nadrzędnym zadaniem prowadzonych działań jest zatem zapoznanie dzieci z pięknem tradycji i zwyczajów ludowych regionu, a także budzenie w nich dumy i patriotyzmu lokalnego, regionalnego oraz narodowego.
Aktywne poszerzanie wiedzy o własnym regionie będzie osiągane dodatkowo poprzez uczestnictwo w obchodach świąt okolicznościowych, w imprezach środowiskowych oraz poprzez pracę na zgromadzonych materiałach i środkach edukacyjnych w przygotowanym kąciku tematycznym.


PROGRAM „Dobrze jemy”
Edukacja żywieniowo-kulinarna to połączenie przekazywania wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad zdrowego odżywiania, sposobu komponowania diety, wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób mądrze robić zakupy, ale i tego, jak jedzenie wpływa na nasz organizm z praktycznymi zajęciami, dzięki którym dzieci zdobywają praktyczne umiejętności, takie jak krojenie, siekanie, poznają sprzęty kuchenne, uczą się zasad higieny i pracy w kuchni.

Powiększenie
Kontrast