Rada Rodziców

Przewodniczący: Antoni Rybka
Zastępca: Małgorzata Pękala
Sekretarz: Wacław Szul
Skarbnik: Agnieszka Wróbel

_____________________________________________

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł – trzecie (i kolejne) dziecko w szkole jest zwolnione z opłaty.

Numer konta, na jakie należy wpłacać składkę to:
59 9158 1011 3002 2003 6881 0001.

Jeżeli ktoś z Państwa nie może wpłacić pieniędzy na konto, należy skontaktować się z przedstawicielem „trójki klasowej”.

_____________________________________________

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020

>> sprawozdanie

_____________________________________________

Powiększenie
Kontrast