Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
– przewodniczący: Dominik Kawalec
– zastępca przewodniczącego: Zofia Ossolińska
– sekretarz: Wiktoria Miąsik
– skarbnik: Michał Bator
Opiekunem SU jest pani Alicja Garlak.

Powiększenie
Kontrast