Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego – 2022/2023
– przewodnicząca: Łucja Kawalec
– zastępca przewodniczącej: Judyta Ossolińska
– sekretarz: Klaudia Pasternak
– skarbnik: Aleksandra Dziopak
Opiekunem SU jest pani Justyna Ossolińska-Kawalec.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO