Dokumenty

___________________________________________________

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ”

___________________________________________________

PLAN LEKCJI – I PÓŁROCZE 2020/2021

___________________________________________________

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

___________________________________________________

Powiększenie
Kontrast