Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to projekt edukacyjny realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Głównym jego założeniem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem projektu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała narzędzia, dzięki którym uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Laboratoria Przyszłości to niezbędny sprzęt, który w znacznym stopniu zwiększy atrakcyjność zajęć szkolnych i pomoże uczniom rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach techniki oraz w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych z krawiectwa i robotyki, kół zainteresowań i różnych form rozwijania umiejętności.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Tutaj opisujemy pomoce, jakie otrzymała nasza szkoła.

Skip to content