Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

WAŻNE INFORMACJE:

  1. terminy rekrutacji określone Zarządzeniem Nr 2/23 Wójta Gminy Hyżne z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
  2. treść Uchwały Nr XXVIII/183/17 Rady Gminy Hyżne z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
  3. treść Uchwały Nr XXVIII/184/17 Rady Gminy Hyżne z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hyżne, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
  4. treść Uchwały Nr VII/53/19 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 kwietnia 2019 r w sprawie ustalania sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

PUNKT PRZEDSZKOLNY / ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

> ZASADY REKRUTACJI
> wniosek o przyjęcie dziecka do PP / OP
> załącznik nr 1 do wniosku
> załącznik nr 6 do wniosku
> załącznik nr 8 do wniosku
> załącznik nr 9 do wniosku
> załącznik nr 10 do wniosku
> załącznik nr 11 do wniosku
> załącznik nr 12 do wniosku
> załącznik nr 13 do wniosku

KLASA I

Poniżej znajdziecie Państwo zasady rekrutacji do klasy I wraz z załącznikami.
UWAGA!
Kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania (zał. 1a i zał. 1b) wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, natomiast wniosek i dodatkowe oświadczenia (zał. 2 – 6) rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

> ZASADY REKTRUTACJI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

________________________________________________________________________

Wnioski o przyjęcie do punktów/oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych będą przyjmowane od czwartku 23.02.2023 r. do środy 08.03.2023 r. w godz. 8.00-13.00.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content