Nauka zdalna od 20 grudnia

Od 20 grudnia do 9 stycznia nauka uczniów z klas I-VIII będzie odbywać się w trybie zdalnym. W naszej szkole będziemy korzystać z platformy Google Classroom (z wykorzystaniem Google Meet).

Uczniowie będą brali udział w lekcjach zgodnie z harmonogramem obowiązującym w trybie stacjonarnym, a o ewentualnych zmianach będzie informował wychowawca klasy.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniom klas I-III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową. Również w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor umożliwia im realizację tych zajęć na terenie szkoły.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Informujemy, że przedszkola (oddziały przedszkolne – „zerówki” – i punkt przedszkolny) pracują w systemie stacjonarnym. Przypominamy również, że godnie z zarządzeniem Nr 88/21 Wójta Gminy Hyżne dla oddziałów przedszkolnych („zerówek”) ustalona została przerwa w pracy w dniach 23-31 grudnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiększenie
Kontrast